ثم لأتینّهم من بین أیدیهم و من خلفهم و عن أیمانهم و عن شمآئلهم...

حتما تا کنون شنیده اید که شیعه با دو رکن حیات بخش تاکنون پا برجا مانده است:

1.خط سرخ شهادت، که حاکی از گذشته ای طلائی برای شیعه است ویادآور حماسه ی امام حسین است که موجب ایجاد ویا تقویت روحیه ی شهدت طلبی در شیعیان میشود و ازین روست که آنها حماسه ی دیگری چون دفاع مقدس را توانستند بیافرینند!

2.خط سبز انتظار، که حکایت گر انتظار سخت شیعیان برای ظهور امام زمان است که سبب میشود تا شیعیان برای آینده از حرکت باز ننشینند ازین روست که بعضی ایجاد حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه را در دوران غیبت از وظایف خود میدانند!

این دو مصیبت وارده بر شیعه(شهادت سیدالشهدا و غیبت امام زمان) درست است که مصیبت است و باید برای آنها گریه کرد ولی قطعا امروزه نعمت هایی برای ما به حساب میروند وحیات شیعیان به آن دو وابسته است!

این دو سلاح شیطان را به شدت هراسان کرده تا آن جا که تیر های مختلفی از جهات گوناگون به سمت قلب شیعه نشانه رفته است. طبیعتا باید این تیرها را شناخت تا در این نبرد پیروز شد.

من قصد دارم تعدادی از حملات اول رجیم عالم را تبیین کنم البته که شاید به مزاج همه ی شما سازگار نباشد.

با من همراه باشید و منتظر بمانید...

مهدی مهدوی