بسم الله الرحمن الرحیم

ابتدا قصدم این بود که در مورد روش ها و آفات ترویج دینداری بنویسم بعد به ذهنم موضوعی اساسی تر رسید که دین چیست و دین داری به چه معنا است ؟

ابتدا ببینیم مردم به چه کسانی دین دار می گویند؟

بعد برویم به سراغ خود دین و به بررسی دین دار از منظر دین حق یعنی اسلام بپردازیم.

 

از کودکی به مرد هایی که اهل نماز و جماعت و محاسن و مراسمات مذهبی و ... بودند و نیز زنانی که اهل حجاب (البته چادر) و شرکت در مراسمات روضه و ... بودند دین دار یا مذهبی گفت می شد و ما هم که طبق معمول در این امور همه چیز را به ارث می بریم و خود اهل تکاپو وتحقیق نیستیم و خیلی که حرکتی کنیم بدون تحقیق آن را به کل انکار می کنیم تا از قشر روشن فکر باشیم

این شد که دین از ابتدا در ذهن ما مربوط می شد به ظاهر فرد در اجتماع به عبارت دقیق تر و کلی تر دین به نوعی از ظاهر انسان ها مربوط می شود پس تقسیم انسانها به دین دار و بی دین مثل تقسیم انسانها به سیاه پوست و سفید پوست است با این تفاوت که این ظاهر را اتخاب کرده اند و آن را نه

و شاید بهتر باشد بگوییم مثل شغل انسان می ماند که یکی بازاری است و دیگری کارمند ...

اما براستی دین چیست ؟

عزیزانی که عهده دار کار فرهنگی هستند و می خواهند فرهنگ دینی را به نوجوانان القا کنند چه چیزی را باید به آنها انتقال بدهند تا بگویند مردم را دین دار می کنیم یا چه چیزی را مردم نداشته باشند دین دار نیستند ؟؟؟

و اگه تعریف مشخص و روشنی از دین نداشته باشیم هر کس سلیقه ی شخصی خود را به نام دین به جامعه انتقال می دهد.

فعلا خودم پاسخ منسجمی برای این سئوال که دینداری در اسلام به چه معناست ندارم اگه دوستان نظر خودشون رو بگویند شاید راه گشایی باشد برای امثال بنده واگر به نتیجه ای رسیدیم مفصلا در مطلب بعدی به آن می پردازیم .

یاحق

 

حامد یزدی