به نام خدا

اگر کنار هفت سین پلاستیکی و یا سفره هفت سین واقعی نشسته اید، حتما می دانید که افرادی هم هستند که جای دیگر کنار سفره هفت سین نشستنه اند.

شما همه جمع هستید ، آنها هم جمع هستن.

شما "یا مقلب القلوب" می خوانید آنها هم می خوانند.

شما آزرو می کنید ، آنها هم آرزو می کنن.

شما با آمدن سال نو همدیگر را در آغوش می گیرد ، آنها هم همین طور.

و...

تا اینجا تفاوتی بین شما و آنها نیست ، هست؟؟؟

اما

با آمدن سال نو شما امیدوار به زندگی می شوید حس تازگی در شما به وجود می آید از خداوند عمری طولانی و با عزت می خواهید اما آنها آرزوی مرگ و خلاصی می کنن. چرا؟؟؟

با آمدن سال نو افرادی هستن که به دیدار شما می آیند ولی آنها کسی را ندارند.

بعد از سال تحویل فقط لبخند است که روی لبان شماست. ولی آنها جز انتظار و اشک چیز دیگری ندارند.

...

فکر می کنم فهمیدید که چه کسانی را می گویم.

درست است پیرمردان و پیر زنانی که در خانه سالمندان چشم به در دوخته اند منظور من است.

همان هایی که مهر و محبت من و تو می تواند شادی بخش و امید دهنده زندگی آنها باشد.

آنها را در لحظه ی تحویل سال فراموش نکنید...

سال نو مبارک

محمد حسین سیمیار