بسمه تعالى

غیبت

چندی پیش از یکی دوستان اهل علم و موثق، جزوه ای پیرامون غیبت(برطبق فتاوای آیت الله خامنه‌ای) به دستم رسید که جواب بسیاری از پرسشهای خود را در آن پیدا کردم. احساس کردم این مطالب می تواند برای سایر دوستان نیز مفید باشد؛ مخصوصاً در فضای نقادانه وبلاگ نویسی!

تعریف غیبت

استفتاء) تعریف غیبت چیست؟

جواب) غیبت این است که پشت سر مؤمن مطلبى گفته شود که حقیقت دارد لکن اگر او مطلع گردد ناراحت شود، البته مشروط به اینکه به قصد تنقیص گفته شود یا در نزد عرف تنقیص به حساب آید. (شماره برگه استفتاء ۸۲۵ تاریخ 5-9-1382)

*چنانکه می بینید در این تعریف شش شرط براى تحقق غیبت شمرده اند، اگر این شرایط جمع شود غیبت تحقق مى‌ یابد:

ادامه ی متن را در قسمت ادامه ی مطلب بخوانید.

حسام یزدی