بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله(صلی الله علیه و آله):(یا علی)انت منی و انا منک.

 (ای علی)تو از منی و من از تو. صحیح بخاری22:4 و 87:5

رب ، مربوب ، ابتلا

رب یعنی  کسی که مالک چیزی است(یعنی هر جور که می­خواهد می­تواند تصرف کند)و اما مالک خوبی است و خوب پرورش می­دهد و به آن ،التفات و توجه خاصی دارد و این رب بااین اوصاف باید لبالمرصاد هم باشد.

اگر دارد (رب)همه چی ما را رصد می­کند،برای این است که ربوبیت کند،برای اینکه(برای این است که)پرورش دهد مانند یک باغبان که به یک گل بیشتر آب می­دهد و به گل دیگر که در حال پلاسیده شدن(پژمرده شدن) است کمتر آب می­دهد(یعنی نوع رسیدگی بدانها با توجه به اقتضا،احتیاج،مصلحتشان و... متفاوت است).

علی رضا صفاری