بسم الله الرحمن الرحیم

 

مکتب ایرانی

 

 

 

ایران و ایرانی وطن پرست و ... تاکید بر ایران و ایرانیان موضوعی است که نه تنها در این پنج شش سال اخیر بلکه از همان دوران نوجوانیم یعنی دوره ی به اصطلاح اصلاحات برایم معنا و تصویر مبهمی داشت. اصلا کاری به انگیزه ی آنان که بر این طبل ایران و ایرانی می کوبند کار ندارم که آیا قصد سیاسی دارند و یا ایدئولوژیکی چرا که در هر صورت عده ی زیاد از مردم تحت تاثیر همین گفتمان قرار گرفته تا جایی که جریان مذهبی کشور هم داخل این گفتمان شده اند و دم از اسلام ایرانی می زنند.

حامد یزدی