چرا واقعا اینجوریه

وقتی کسی میاد مسجد آقاکبیر موندگار میشه

انگار دل کندن براش سخت میشه

شاید برای کانون و بچه هاشه

شاید برای تکبیرای آقای آهنی

شاید آروم خوندن آقای صفایی

شاید اذان های آقای منافی

شاید ناراحت شدن آقای رحمانی که بعضی وقتا بهش سلام نمیدیم

شاید اون درخت و حوض قدیمی که دیگه نیست و بعضیا ازمون گرفتن

شاید همت هایی که لذت داره و برای برگزاری مراسمات انجام میشه

و شاید های دیگه

فکر کنم با اینها و خیلی چیزهای دیگه

هم بستگی و مهربونی بین آدمای

آقاکبیر ایجاد میشه

شایدم دلیلش چیزای دیگه‌س که ما نمیدونیم و فقط خدا میدونه

خلاصه و خودمونی آقا‌کبیر خیلی جای باحالیه

 

محمدآرمین رهنما