معتقدم شما هرچقدر هم غیر مذهبی باشی و هرچقدر هم لائیک باشی و دین در زندگیت جایی نداشته باشد
بازهم نمیتوانی خودت را جای یزید تصور‌ کنی تا چه رسد که به جای او تصمیم بگیری و اگر خیال میکنی میتوانی داستان کربلا را از سمت یزید بنگری به تو میگویم که نه تنها حسین را نشناخته ای که حتی دشمنش یزید را هم‌نشناخته ای پیشنهاد میکنم کمی سرت را از کتب عاشقانه و فیلسوفانه در بیاوری و کمی تاریخ بخوانی و تاریخ کربلا را که غالب راویانش از لشکر یزید بوده اند با دقت بخوانی و یک دوره روی شخصیت یزید کار کنی و او را بشناسی

نه مدعی نیستم اگر در کربلا بودیم جزو ۷۲ تن بودیم این اشتباه است اما یقین دارم یزید و شمر و خولی و عمر سعد نبودیم .
بسیاری از ما در نهایت خباثت همچون #سلیمان_بن_صرد_خضاعی و گروهش از مسکوتین حادثه کربلا بودیم  
یا نهایتا سیاهی لشگر یزید
میگویی چرا
میگویم چون من و تو و ما در دامن پدر و مادری زحمت کش و پاک تربیت یافته ایم و خباثت‌یزیدی فقط‌محصول اراده آزاد انسان نیست بلکه وراثت و تربیت بسیار در آن‌موثر است و این همان اولین نعمتی است که در اهل بیت فرمودند خداوند را شکرگذار باشید برای اولین نعمت و درپاسخ به چیستی اولین نعمت فرمودند طیب الولادة

قصد تطهیر خودم و امثال خود را ندارم اما مدعی هستم ما نمیتوانیم در این نمایش نقش یزید را بازی کنیم باید ریشه مشکلات خودمان را بیابیم حب الدنیا را از قلب بیرون کنیم
تا از ساکتین و یا لشگریان فریب خورده یزید نباشیم و تا در کربلایی که‌پیش رو داریم حسینی باشیم
چرا که‌ وقتی شب عاشورا شود فقط انها که خالصندمی مانند و حسینی میشوند الباقی که صورت خود را با سیلی به رنگ ایمان درآورده اند رنگ میبازند و چهره واقعیشان رو میشود .
.
.
پ.ن : این متن را درجواب پست دوستی که معتقد بود اگر خود را جای یزید بگذاریم به اوحق میدهیم نوشتم

حسین الهی