بسم الله الرحمن الرحیم

ما اگر چه در زمین زندگی می کنیم و از همین جهت بهار آن یعنی آغاز دور تازه ی زمین برای همه ما دلنشین است اما روشن است که این بهار ما نیست و بهار زمین است.

اما انسان چی ؟ آیا او نیز بهار دارد ؟ آیا او شمسی دارد و آیا حرکت او به دور این شمس تجدید پذیر است ؟ یعنی آیا حرکت انسان دوری است تا بهار برایش معنا داشته باشد ؟؟؟ 

 

راستی واقعه ی غدیر خم که در سال ۱۱ هجرت رخ داد برابر بود با اول فروردین آن سال آیا این یک اتفاق است ؟

در غدیر چه اتفاقی رخ داد ؟

نظر بعضی از بزرگان آن است که بهار طبیعت منشاء گرفته از بهار واقعی عالم است و غدیر خم که روز تثبیت ولایت امیر المومنین علیه آلاف التحیه  و الثنا می باشد بهار حقیقی این عالم هستی است واین بهار زمین نیز به عشق او بهار می شود

به نظر می رسد این دیدگاه بسیار عمیق تر از آن است که بگوییم همانطور که زمین بهار دارد انسان هم بهار دارد و بهار انسان ولایت است زیرا در دیدگاه بالا بهار زمین را معلول آن بهار واقعی عالم می دانند

می دانم حرفهایی پراکنده بود و نیاز به تامل زیادی دارند و خودم هم سخن آن بزرگان را به خوبی در نیافتم و تنها آنچه ذهنم را در این یکی دو روز مشغول کرده بود را نوشتم تا از تاملات دیگر دوستان هم بهره من گردم. البته اگر ...

خداوند توفیق درک سخنان عمیق علماء و نیز سلوک عملی آنها را به همه عنایت نماید.

سال جدید رو به تمام دوستان مشق توحیدی تبریک می گویم. باشد که همراه با همه عالم ما هم در این نغمه ی توحیدی یک صدا گردیم و دور شمس حقیقت بگردیم و در جا نزنیم .

 

حامد یزدی