بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

پیرو در خواست برادر گرامی آقای نظری مبنی بر به اشتراک گذاشتن تجربیات کلاس های تابستانی برای برگزاری بهتر،  موارد زیر به نظر می رسد. به نظر می رسد اهم نیازها و مشکلات ما در کلاس های تابستانی مسجد در موارد زیر باشد:

1- شاید بتوان گفت بزرگترین آسیب در کلاس ها را از جانب بد قولی ها دیده ایم. گسترة تأثیر این مسأله بسیار زیاد است از برنامه ریزی اولیه گرفته تا بد قولی های اساتید و ول شدن ناگهانی کلاس ها و امور فوق برنامه. بهتر است کمتر از آنچه که می توانیم عمل کنیم از ابتدا قول و وعده بدهیم و بعد سعی کنیم بیشتر از وعده ها عمل کنیم که آثار روانی و عملی بسیار ثمر بخشی دارد. اگر کلاسی  از جلسه اول تشکیل نمی شود، مشکل بی نظمی وجود دارد و یا.... همه ریشه در بد قولی ما یا همکاران و دوستان دارد.

2- مشکل اساسی دیگر در ناحیه اساتید است. از همین اکنون باید برای هر کلاسی و بخصوص کلاس های قرآنی گزینه های احتمالی خود را تعیین کرد و نسبت به ویژگی های مهم آنها شامل تعهد، سواد، توانایی و خوش قولی و جذابیت آنها تحقیق کرد. افراد زیادی هستند که ما به علت محدود دانستن دایرة گزینه ها به سراغ آنها نمی رویم.  باید از دیگر نسبت به انتخاب و معرفی آنها جستجو کرد.

3-بسیاری از گزینه های کلاسی قبلی هنوز امکان تشکیل دارند که ما به سراغشان نمی رویم مثل کلاس اتومکانیک آقا مهدی جلیلوند و....

4- بهتر است در مورد مکان های اردویی تحقیق بیشتری کرد. بسیاری از مکانه ها و موزه های جذاب خصوصا در تهران و اطراف از دید ما پوشیده اند و می توان حضوری و یا غیر حضوری از آنها کسب اطلاع کرد.

5-کلاس ها به حضور دائمی و همکاری حد اقل دو نفر کاردان و مشاوره کافی نیاز دارد و اگر کسی که احساس می کند در وسط کار کم می آورد و یا وقت ندارد بهتر است از اول استفاده نشود.

6- آنچه که کمبود امکانات را برای ما پوشش می دهد، مجرب بودن و مناسب بودن اساتید و کادر اجرایی است که با هیچ هزینه ای جبران نمی شود. بهتر است هر کسی در کلاس ها نقش خود را به خوبی ایفا کند تا به دنبال مقصر بگردد. ایجاد توقعات بالا، کار خود ماست و اینکه بعد نتوانیم آن را پوشش بدهیم مشکل دیگری برای ما خواهد شد.

7- اما عاملی که به همة موارد فوق سر است، حضور و یا عدم حضور، و در نتیجه پیگیری مداوم و یا عدم آن است که اثر آن بر جای جای مسئولیت ها و کارها به خوبی قابل رؤیت است. لذا با یک دست نمی توان در کوتاه مدت تابستان بیش از یک هندوانه برداشت.

8- این سال ها باید برای تداخل ماه مبارک رمضان با تابستان فکری اساسی کرد.

9- در پایان باید متذکر شد که اخلاص در عمل و نیت خالصانه و البته استعانت از و توکل بر خدای متعال پیش نیاز همة این موارد است. پس توکل بر خدا.

جواد ارباب