نقش عزاداری در تربیت کودکان

باتوجه به احادیث و روایاتی که درباره مراقبتهای دوران بارداری وجود دارد می توان به حساسیت زیاد و تاثیری جنین از محیط بیرون و والدین پی برد و این که این اثرپذیری به همین منوال در تمام دوران زندگی شخص ادامه دارد دوره نوزادی که دوره بنیان گذاری و رفتار اطرافیان و تغییرات محیط در ناخودآگاه کودک نهادینه می شود. شاید بتوان گفت در این دوران کودک فقط احساسات والدین به ویژه مادر را دریافت می کند . اما دوران خردسالی که دوران یادگیری کودک است باتوجه به ذهن پرسشگر و سیالش همراه کردن آنان برایشان طرح سوال می کند . کودکان باشنیدن مطالبی که بیان می شود می پرسند و اگر در مسیر پاسخ و راهنمایی صحیح قرار بگیرند  به مطالب عمیقی از جمله گذشت و ایثار و حماسه ووو شاید تمامی آنچه یک فرد بالغ می داند برسند . اما در این بین باید شرایط آنان مثل محیط عزاداری آزادی عمل کودک مشارکت در کارها و... را هم در نظر گرفت تا خاطره خوبی در ذهنشان بماند و با محیطی خسته کننده و یکنواخت روبرو نشوند