ثم لأتینّهم من بین أیدیهم و من خلفهم وعن أیمانهم و عن شمآئلهم...

در شماره ی گذشته گفتیم که دو رکن حیات بخش شیعه خط سرخ شهادت و خط سبز انتظار است ونیز گفته شد که شیطان چه مقدار برای نابودی این دو تلاش میکند وقرارمان بر این شد که آفت هایی که از جانب شیطان متوجه این دو رکن شده است را بررسی کنیم.

اما خط سرخ شهادت:

1.قمه زنی: نیازی به بسط این مورد نیست چرا که هم شما آشنایی کافی دارید و هم افراد زیادی در این زمینه کار کرده اند، شاید بتوان گفت که این مورد فی نفسه از تیرهای شیطان به حساب نمیرود اما چیزی که مهم است این است که امروزه از این مورد به بدترین شکل بر علیه شیعیان دنیا سوء استفاده میشود تا خط سرخ شهادت در نظر ها تار و کدر شود و فرو بپاشد.

2.شبهات و انحرافات علمی:تحلیل حماسه ی کربلا و قیام خونین آن حضرت و حتی تبیین چگونگی آن واقعه مسلما کار هر کسی نیست و طبیعتا اختلافاتی نیز وجود دارد اما گاه این اختلافات به شبهاتی طوفانی تبدیل میشود که تبیین آنها برای عموم مردم فقط برای تشویش اذهانشان به درد میخورد.شاید یکی از عوامل به وجود آمدن این انحرافات سپردن تحلیل مسائل مذهبی به دست کت و شلواری های اسلام شناس باشد.

3.مداحان ومداحی: بعد از انقلاب به خصوص در دو دهه ی اخیر شیطان حملات خودش را به این قشر بیش از پیش تقویت کرد تا هیئت های مذهبی توانی برای مقابله نداشته باشند و در نهایت فروپاشی خط سرخ شهادت. از سویی بعضی مداحان به انحرافات اخلاقی دچار شدند که این مایه ی ننگ هیئت ها شد و از سوی دیگر مداحان برای پر رونق شدن مجالسشان از هر وسیله ای استفاده میکردند مثل گفتن یه سری خرافات در مداحی هایشان ویا استفاده از سبک ترانه های داخلی وخارجی!

4.خرافات مربوطه:در سال های اخیر شیطان معجزه ای کرد و از کرامات و شفا دادن های حضرت امام حسین وحضرت عباس علیهماالسلام سوء استفاده کرد، تا آنجا که برخی ساده لوحان را برآن داشت که ادعا کنندخود واسطه ای برای شفا دادنند ویا حتی اگرحیوانی پیدا میشد که برروی بدنش نقشی شبیه حسین و... داشت میگفتند که آن حیوان مورد توجه است.

5.عدم اثر گذاری گریه بر اعمال:چه بسیار کسانی که برای حضرت اباعبدالله گریه می کنند ولی در عمل درصدی به فکر انجام کارهایی که دل آن حضرت را خشنود میکند نیستند البته که همین گریه سبب دل آزردگی شیطان است اما پر واضح است این انحراف به او تسکین میبخشد.

در بخش بعدی به مهمترین آفت این خط میپردازیم و سپس در بخش های بعدی نیز سراغ خط دیگر خواهیم رفت.

مست فیض، مستفیض، ملتمس دعا

مهدی مهدوی