دوستانِ مسجدی / مسجدِ دوستان

چندی  پیش عده ای از بچه ها در مسجد گعده ای تشکیل داده بودند وباهم درباره ی موضوعی صحبت میکردند. برای خداحافظی که بر ایشان وارد شدم ، دوستی سوالی کرد که نیت ما از مسجد آمدن چیست؟ این خوب است که ما برای دیدن دوستانمان به مسجد می آییم ؟انچه بذهنم آمد را گفتم ولی چون وقت تنگ بود ،خداحافظی کردم و از مسجد خارج شدم . سوال ذهنم را درگیر کرده بود ...

نیت ما از رفتن به مسجد چیست ؟ رفتن به خانه ی خدا برای اینکه ثواب نماز و دعا در آن چندین برابر دیگر مکانهاست ، یا اینکه امور معنوی بطور جمعی در آنها برقرار میشود و یا چندین دلیل دیگر که انگیزه ی حضور در مساجد را فراهم می آورد ...

درکنار این نیات ، احساس می کنم که ما با تغییر نگاهمان کم کم طور دیگری به مساله نگاه کرده ایم . مسجد رفتن برای دیدن دوستانمان و انجام کارهایی که گاها هیچ همسویی با امور مسجد و کار فرهنگی ندارند .

سوالی که برای پاسخش ، این متن را نوشتم این بود که تغییر نگاه به کاربری مساجد و یا تعیین کاربری های جدید برای مساجد تا چه حد مفید و قابل توجه بوده است و چه مضرات و زیان هایی را به همراه خود آورده است ؟

وقتی که دوستانمان را از میان مسجدی ها انتخاب میکنیم ، ناخواسته محور دیدار و ابراز محبتمان را مسجد قرار داده ایم . ایجاد ارتباط و افزایش سطح آن با مسجدیان همواره یکی از عوامل پر رنگ شدن حضور افراد در مساجد است که اگر مراقبه و کنترلی صورت نگیرد کم کم چه در فرد و چه در جمع ، از نقش محوری خارج شده و به مساله ای جانبی تبدیل خواهد شد و عوامل دیگر همچون دیدار دوستان ، تعیین قرارها و معاملات ، مبدا و یا گاها محل تفریحات ، جای دیگر نقش های مسجد را میگیرند .

در اینجاست که کم کم افکار و نیاتی که در افراد برای رفتن به مسجد داشتندمثل حضور در مسجد ، نماز و مناجات به امری در حاشیه ی کار های اصلی که فرد قصد انجامشان در محلی به نام مسجد  را دارد ، مثل ملاقات با فلان فرد و یا ... می رود .بنظرم این عامل را از آفت های کار فرهنگی در مساجد نیز می توان بر شمرد ، که گاها با بد مدیریتی ها ، کج سلیقگی ها و غفلت ها،  مساجد از نقش اصلی خود بیرون رفته و در بین افراد صرفا به محلی مسقف و دارای امکانات تبدیل میگردد.

چکار باید کرد که از نقش اصلی مساجد دور نشد ؟ سوالی که همیشه با خود بحث هایی را در پی داشته است . کارهایی که ما در کنار نقش اصلی مساجد تعریف میکنیم در مواردی به تحکیم جایگاه مسجد و در مواری به تضعیف آن کمک کرده است. اما آنچه مهم است این است که در کنار هر تعریف کار جدیدی برای مساجد ، باید جوانب آن را هم در نظر گرفت و شیوه های کنترل آن را هم پیش بینی کرد . این سنگر را چگونه باید حفظ نمود ؟ مسجد در نگاه معصومین علیهم صلوات الله و بزرگان چگونه است ؟

و در آخر از خود بپرسیم : مسجد در نظر ما محل چیست ؟ کدام نقش مسجد برای ما دارای اولویت بیشتری است؟

سوالاتی که همه ی ما که خود را از بچه های مسجد میدانیم باید در خودمان به آنها پاسخ دهیم .

مسجد محل جذب کودکان و نوجوانان به دین

مسجد محل رفع مناقشات و گرفتاری ها ی مردم

مسجد محل آموزش و تربیت افراد

مسجد محل مناجات و راز و نیاز

مسجد محل دیدار و تجمعات

مسجد محل آگاهی دادن به مردم در امور مختلف سیاسی ، اقتصادی ، ...

مسجد محل گذراندن اوقات فراقت افراد

مسجد محل مطالعه و علم آموزی

مسجد محل دوست یابی و تفریح

....

هدف از نگارش این متن بیان دغدغه ای بود که سعی کنیم در اعمال و رفتارمان در مقابل مسجد چه فردی و چه در جمع هایمان مثل کانون قدری تامل کنیم که ما چرا به مسجد میرویم؟

علی رضا نظری