به نام خدا

  راه کار های برای مطاله ی بهتر2

  در راهکار هایی برای مطاله ی بهتر 1 موضوعاتی جزیی را برای مطالعه ی بهتر شما خواننده ی عز یز ارایهداد یم.

  اما در راهکار هایی برای مطالعه ی بهتر 2 موضوعات زیاد وکلیدی ای راخدمت شما معرفی می کنیم.

  امید است که با ارایه این راهکارها گامی فراتر در جهتمطالعه ی بهتر برداریم.

  واین که این روشها موثر در مطالعات فردی وگروهی است . البته عناوین1و2و3 راهکار هایی برای مطالعات فردی هستند هرچند لازمه ی مطالعه ی گروهیست.

  1. تفکر در موضوعات مورد بحث

  شما می توانید قبل از این که موضوعی از کتاب مورد نظر خود را مطالعه کنید بانگاه به تیتر آن موضوع مستقلا(یعنی بدون مطالعه ی متن کتاب) در مورد آن فکر کنیدوبعد سوالاتی یا نکاتی در مورد آن موضوع بدست اورده ودر جایی یادداشت کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا مطالعه ای هدفمند (به دنبال پاسخ) و با انگیزه ی بیشتر داشته باشید.

  2.مطالعه

  در ادامه شروع به مطالعه متن کتاب نمایید؛ با مطالعه آن موضوع، سعی کنید جواب سوال های یادداشت کرده ی خود را بدست آورید. ویا نکات حاصل از تفکر خود را در ستون کنار مطلب؛ حاشیه نویسی نمایید.

  3.طرح سوال از متن کتاب

  ممکن است بامطالعه متن کتاب بهتمام سوالات شما پاسخ داده نشود و یا دوباره سوالات جدید تری در ذهنتان ایجاد شوداین سوالات می تواند در مورد لغات سخت ان باشد و یا در مورد مفهوم ان باشد در هر صورت باید آنها را نیز یادداشت کنید.

  4. بحث و گفت وگو ی گروهی پاسخ دهی به سوالات

  حال وقت ان رسیده تا جواب سوالات باقیمانده را در یک هم اندیشی جستجو نمایید وخاصیت مطالعه ی گروهی در اینجاست: سوالاتی را که نمی توانیم به صورت فردی جواب دهیم به راحتی در گروه، آن ها رابا کمک اعضای گروه ومسئول گروه جواب می دهیم وشما می توانید با نقد گروهی متن و نظر نویسنده، مطالب بسیار جالبی کسب کنید.

  5. نتیجه گیری وثبت

  وبعدسعی کنید از نکات حاصله نتیجه گیری نماییدبهتر است که کارتان بی نتیجه نباشد پس نتایح خود را حتما در برگه ای ثبت کنید.

  خلاصه برداری وخروجی مطالعه ی گروهی

  شما باید خلاصه ای از مطالبتان را بردارید که شامل تمامی نکات کتاب ونکات جدیدی که خودتان(گروه) به آن ها دست یافته اید باشد تا بتوانید به عنوان یک خروجی مطالعه ی گروهی به دیگران ارائه دهید.

   

  با تشکر از دوستانی که با ارائه نظرات مفیدشان مرا در انجام این پژوهش همراهی کردند و با پیشنهادات مفیدشان کمال استفاده را نمودم.

  ومن الله توفیق

  امیرحسین نیک رفتار