به نام خدا

ما یعنی بچه های مسجد فاطمه زهرا (سلام الله علیها) هر هفته به منازل شهدا میرویم، و برای هر کاری یک مسئول داریم

عجیب اینجاست ما هر هفته توفیق داریم این برنامه را داشته باشیم.

همیشه ما از مسجد با مینی بوس یا با خودروی بزرگتر های مسجد

به خانه شهید میرویم و باید هرهفته سیستم صوتی را همراه خودمان نیز ببریم.

در اول مراسم وقتی سیستم صوتی به راه شد، همخوانی سوره جمعه را داریم، و بعد زیارت عاشورا داریم  و بعد از اینها به سخنرانی که بسیار

آموزنده و مفید است می رسیم.

در آخر به خاطره گویی یا روایت شهیدان می پردازیم که بفهمیم چگونه شهیدی که حتی سیزده سال دارد مانند شهید فهمیده به این درجه یعنی به درجه شهادت رسیده و چرا ما این توفیق بزرگ را نداریم.

در بین خوبی و بدی، از بدی جداشدن خوش است

مانند یاران مولا در کربلا بودن خوش است

محمدرضا قندی (12 ساله)