بسم الله الرحمن الرحیم

سبک زندگی

سبک زندگی با توجه به روایات تا جایی که من گشتم و دیدم و ممکن است روایات دیگری هم باشند که من ندیده ام.

 

مفاد روایات

مجموع روایاتی که بر این موضوع دلالت دارند

مجموع روایات صحیحی که بر این موضوع دلالت دارند

1

انگشتری را در دست راست انداختن

6

2

2

انگشتر عقیق انداختن

19

7

3

فضیلت مسواک زدن

14

4

4

مسواک کردن قبل از هر وضو برای هر نماز

5

1

5

ناخن و شارب (سبیل) را در جمعه ها کوتاه کردن

13

3

6

دفن کردن مو و ناخن و دندان در زیر خاک

3

1

7

فضیلت شانه کردن موی سر و ریش قبل و بعد از نماز

3

1

8

ایستاده شانه کردن خوب نیست

3

0

9

فضیلت نوره (نوعی پودر که با آن موهای زائد بدن زدوده می شود و بوی نامطبوعی دارد و در عطاری ها فروخته می شود) کشیدن

9

4

10

نوره  کشیدن در هر 15 روز

2

1

11

بیشتر از 40 روز نوره کشیدن را به تاخیر نینداختن

3

2

12

فضیلت غسل جمعه و نهی از ترک کردن آن

4

3

13

مطلوب نبودن خواب در بین الطلوعین (بین اذان صبح و طلوع آفتاب)

6

0

14

مطلوب نبودن خواب در اول صبح بعد از طلوع آفتاب

1

0

15

مطلوب نبودن خواب در یک هشتم اولیه شب

2

0

16

مطلوب نبودن خواب بعد از اذان عصر (اذان عصر درست وسط فاصله زمانی ظهر تا مغرب است مثلا اگر ظهر ساعت 12 و غروب ساعت 6 باشد اذان عصر ساعت 3 می باشد.)

1

0

17

مطلوب بودن خوابیدن در شب بعد از یک هشتم اولیه ی شب و بیدار شدت در ساعات پایانی شب برای عبادت

3

1

18

مطلوب بودن خواب قیلوله (خواب قبل از اذان ظهر)

2

0

19

فضیلت سلام دادن به هر کسی که انسان می بیند

6

2

20

فضیلت معانقه (دست در گردن یکدیگر کردن و بوسیدن)بعد از مدتی طولانی یکدیگر را ندیدن مثل سفر

2

1

21

فضیلت مصافحه (دست دادن) در هر بار ملاقات

8

3

22

فضیلت دیرتر دست را رها کردن در مصافحه

2

0

23

فضیلت دائما رو به قبله نشستن در هر حالتی

2

0

24

نهی از سخن گفتن در میان سخن گفتن طرف مقابل

1

1

25

با روی خوش و گشاده و با تبسم با مردم برخورد کردن

6

0

26

نهی از ترک کردن نوشتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در ابتدای   نوشته ها

3

0

                      

محسن علیگو