بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بر همه دوستان

مدتی است خانه شهید با فراز و فرودهایی روبرو است. گاهی با استقبال، گاهی با ادبار؛ گاهی با نظم گاهی با هرج و مرج؛ گاهی  مزار گاهی ... .

اهمیت این گردهمایی امری نیست که بر من و شما پوشیده باشد اما مدتی است که حال این مراسم نزار شده نیاز به ادویه تقویتی دارد. این دوا هرچه هست پول نیست، ماشین و پذیرایی و کمبود شهید نیست. به هر حال خوب است هر یک از ما نسخه ای برای این مهم  تجویز کند تا شاید یکی از آنها بکار افتد. البته لازم است بدانیم که هر کاری زحمت و دشواری خاص خود را دارد که دوستان دست اندر کار آن تلاش های بسیاری را برای آن انجام داده و می دهند و برگزاری آن نیازمند تلاش و یاری همه دوستان است و نه فردی خاص. این مراسم اهداف بلندی را دنبال می کند که فقدان آنها ما را به پوچی و یکنواختی بدی دچار می کند برخی از این اهداف عبارتند از:

1- آشنایی با شهدا و زنده نگهداشتن یاد آنها نزد نسل گذشته و آینده

2- فراگیری و ترویج روحیه شهدا در حیات دنیوی در تمامی شؤون

3- تداوم راه و مسیر شهدا

4- ارزش گذاری به روحیه جهاد و شهادت

5-یاد مرگ و بهرمندی از فواید بی شمار آن

6- انس با اهل بیت علیهم السلام و توسل به ایشان

7- یاد آوری و فراگیری آموزه های تعلیمی اسلام در حوزه های اخلاقی اعتقادی و فقهی

8- سپاسگذاری و قدردانی از خانواده های شهدا

9- تبلیغ فرهنگ جهاد و شهادت و روحیه از خود گذشتگی

10- همبستگی و الفت بیشتر رهروان شهدا

حال با پرسش هایی مواجهیم:

1-آیا از شهدا بی نیاز شده ایم؟

2-آیا ما اهدافی غیر از موارد فوق می شناسیم که مهم ترند و بدان مشغولیم ؟

3- آیا حاضر به دفاع از دستاوردهای شهدا حتی به اندازه برپایی یک بزرگداشت هفتگی از آنان هم نیستیم؟!

آیا؟؟؟؟

چرا؟؟؟؟

جواد ارباب