مردم تمام از نسل قابیلند              ما چند تا ، فرزند هابیلیم

 

آن دیگران ناز و ادا دارند              ما بی قر و اطوار و قنبیلیم

 

در بین ما یک عده هم هستند...       این روزها مشغول تعدیلیم

 

در این دویدنها رسیدن نیست         عمری است ما روی تِرِدمیلیم

 

آخر کجا می آیی آقا جان؟             بگذار ، ما مشغول تحلیلیم

 

دنیا به کام قوم دجال است             ما هم که با دجال فامیلیم

 

درس «پیام نور»تان از دور            خوب است ، ما مشتاق تحصیلیم

 

آقا ، شما تفسیر قرآنید                  البته ما قائل به تاویلیم

 

نه عالم احکام قرآنیم                     نه عامل تورات و انجیلیم

 

گفتند : شرط راستی ، مستی است      ما هم که ذاتا مست و پاتیلیم

 

در کل ،زمین مصر است و این مردم   یاران فرعونند و ما نیلیم

 

اینها اگر کرم اند ، ما ماریم              آنها اگر مورند، ما فیلیم

 

فیلیم در نطع سخن امّا                   وقت عمل طیرا ابابیلیم

 

در حفظ ما باید به جدّ کوشید           ما نقطه ی حسّاس آشیلیم

 

«آدم شدن» یک ایده ی نوپاست       ما هم نهادی تازه تشکیلیم

 

سیصد نفر «آدم» که شوخی نیست     مستلزم تغییر و تبدیلیم

 

تعجیل ، کلا کار شیطان است             اصلا چرا مشتاق تعجیلیم؟

 

وقتش که شد ، آن وقت می گوییم:      آقا بیا کم کم که تکمیلیم

 

وقت عمل هم می رسد امّا                 فعلا به فکر حفظ و ترتیلیم

 

آخر چطوری حرف حق ؟ وقتی           مشغول ذکر و ورد و تهلیلیم

 

ما با همین حالت که می بینید             مستوجب تشویق و تجلیلیم

 

صندوق عهد و رای اگر باشد               یاران داوود و سموئیلیم

 

توی صف عشاقتان از صبح                 ما صاحبان ساک و زنبیلیم

 

بعضی به نامت ، بارشان شد بار            ما تازه فکر بار و بندیلیم

 

(کار غنایم را به ما بسپار                    چون خبره در تقسیم و تحویلیم

 

باد هوا خوردن که ممکن نیست            آخر مگر ماها حواصیلیم)

 

***

گفتند :روز جمعه می آیی                    ما روزهای جمعه تعطیلیم ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شعر بالا اثر استاد زرویی نصرآباد به نقل از سایت رسمی ایشان میباشد 

www.zarooee.ir

حامد یزدی