بسم هو 

  تو چیستی ، تو کسیتی! چه رحمن و چه رحیم هستی !

  الها! نمی توانم ببینمت، کجایی؟ اما می دانم تو شاهد و ناظر بر اعمالم هستی !

  یا شاهد کل نجوا

  آرزو دارم همیشه در یاد تو باشم و برای تو باشم. اما "هیهات" چه کنم که توانی نیست، جز آرزو .... که تو نیز این آرزو را دروغ می دانی. چون شنیدم، خود فرمودی دروغگوست، بنده ای که می گوید مرا دوست دارد ولی نماز شب نمی خواند. متحیر مانده ام از یک سو تنبل و شکم پرست، و بیشتر اوقات خود را به لهو می گذرانم، از سوی دیگر آرزوی لقاء ترا دارم. ای کسی که هر که رابخواهی هدایت می کنی، بحق محمد وآل محمد از تو درخواست دارم این کمترین و حقیر ترین مخلوقت را هدایت گردان و به اوج سعادت محشور فرما و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم

   

  مشهدی صالح

  سید صالح فخاری