پرونده های باز

یکی از مهمترین علل اضطراب و استرس ما در زندگی داشتن پرونده‌های باز متعدد است پرونده‌های باز همان مسائل و کارهایی است که مدت‌هاست در نظر دارید تا انجام بدهید اما به دلایل مختلف هنوز به پایان نرسانده‌اید

از واحد‌های درسی که هنوز به پایان نرسانده‌اید  یا کتابی که مدت‌هاست نیمه تمام گذاشته‌اید تا ورزشی که قصد دارید شروع کنید و یا احساسی که مدتهاست قصد ابراز آن را دارید

خلاصه هر کاری که در ذهن پرورانده‌اید و برای زندگی خود لازم و ضروری می‌دانید اما به دلایل مختلف انجام و اتمام آن را به تعویق انداخته اید 

همه اینها پرونده‌های بازی است که در ذهن خود نگه داشته اید  

حتی کارهایی کوچکی که سالهاست انجام آن ها را به زمان مناسب موکول کرده‌اید و خیلی کم آن را به یاد می آورید

همه و همه به حجم‌دغدغه های شما می افزاید و شما را دچار نگرانی و اضطراب میکند و مانع تصمیم گیری‌هایتان میشود 

و بدتر از همه این‌که پرونده های باز برداشت کلی شما از خودتان (اصطلاحا خود انگاره)  را تغییر می‌دهد و از شما شخصیتی بازنده و ناموفق  در ذهنتان می‌سازد 

بهترین راه این است دست به کار شوید اولین و دم‌دستی ترینش را به اتمام برسانید و پرونده‌اش را ببندید 

بعد که حس‌موفقیت در شما دمیده شد به ترتیب اولویت برای اتمام آنها قدم‌های مناسب بردارید 

 اینگونه احساس پیشرفت و تکامل، موفقیت های پی‌در‌پی زندگی را برایتان به ارمغان می آورد

حسین الهی