بسم رب الشهداء

چرا 40 روز برای امام حسین (ع) مشکی میپوشیم؟ برخی میگویند شما زیادی غمگین زندگی میکنید اخه 40 روز؟

مسأله این است که جنس این لباس مشکی با با دیگر لباس های مشکی فرق دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اولا شما برای یکی از نزدیکانتان اگر خدای ناکرده فوت کرده باشند 40 روز مشکی میپوشید اما برای امام که بیشتر از یک پدر به گردن ما حق دارند نمیپوشید،  دوما 40 روز پوشیدن کار اجباری نیست اما به آن تاکید شده چرا که با این کار هم نوعی هم دردی با امام زمان عج کرده ایم و هم یادمان میماند که محرم باید یه فرقی با بقیق ماه ها داشته باشد ، از طرفی هم معرفتمان به حضرت زمانی که بالا رود خود به خود به این سمت کشیده میشویم و دلمان نمیآید مشکی را از تن دراوریم ... 

اما در بخش دوم سوال هم باید بگویم که این کار مساوی با غمگین بودن نیست چرا که حقیر اعتقادم بر این است که گریه برای حضرت روح ادم را از گناهان پاک میکند و شما همیشه بعد از گریه برای حضرت احساس سبکی میکنید و حتی میخواهید با مردم شوخی کنید وبگویید وبخندید که این موضوع را در خیلی از هییت ها میشود یافت 

بنابراین این کار بیشتر اثباتی است برای این موضوع که اگر گناه کاریم لاقل معرفت ظاهری مان را به حضرت ابراز کنیم بلکه خداوند متعال عزاداری هایمان را هر چند ناچیز مورد قبول قرار دهند...

هوالباقی

حسین حداد