بسم الله الرحمن الرحیم

متن زیر قسمتی از سخنرانی امام جماعت مسجد فاطمه ی زهرا (سلام الله علیها) در بین دو نماز مغرب و عشاء می باشد که حدود شش سال قبل ایراد گشته است. حتی المقدور سعی شده تا کلام ایشان به صورت گفتاری و همراه با لحن شیرین شان پیاده شود.

 

قرآنِ محاله آمریکا از ما بگیرد ، هر چی میل داری بخوان هر چی نفس داری بخوان بهشت هم می برند آمریکا مِگد بهشت نمی برند؟؟!! آمریکا مگد قرآن خواندن گناهه؟؟ ذلیل می کند آدمه؟! کِی این حرف را زده است ؟

دعاها هم زیاد، تاکنون دشمن به دعا دست درازی نکرده است اما اونچه که دست درازی کرده اند دشمنان - حالا یهودند نصاری هستند حالا به تحریک دشمنان منافق و امثال اینها - ولایت است الآنم نظرشون ولایت است.

می گه: این آقا لهو و لعب نیست ؟

می گه: نه ارشاد جایز دانسته است!

نَمی گَد مرجع  نمی گد مرجع

بعد نسبت به آقای خامنه ای بده!

ما مرجع داریم عزیز من ، بعد از انقلاب ارشاد آمد ریشه گرفت آمریکا قاه قاه می خندد برای اینکه ارشاد می تواند ولایتِ قیچی کند

 گرداورنده : حامد یزدی

ادامه ی متن را در قسمت ادامه ی مطلب بخوانید