چی گفتم ؟ میل داری گوش بده میل داری گوش نده

تا انقلاب نشده بود مراجع بودند، حرفهایشان بود، فراوان بود، حتی در منبر خود بنده و بالاتر از بنده، شماها مسئله گو داشتید برادر.

حتی می گفتند این آقای سلمانی چی جور باید نان بخورد این آقای سلمانی که سر اصلاح می کند هم ریش می تراشد و هم سر اصلاح می کند و پول هر دو را می گیرد که یکی عمل حرامه یکی جایزه وقتی می رَد حمام[i] این چی خواهد کرد با این پول؟

الآن اصلا این حرفها مطرح نیست، به امام زمان اصلا بعد از انقلاب این حرف مُرد . هیچ منبر از ریش تراشی حرف می زند هان؟؟

ای  کاش -اینه بگم و نمازِ بخوانیم این قافله تا بحشر لنگ است اینه قشنگ بدان! نهایت این که الحمدلله امیدوارید شما، اما در بنده امیدی نیست خیلی معذرت می خوام باید عفو کنید -

ای کاش ریشِ می تراشیدند، بعد مسخره نمی کردند

بعد از انقلاب ریش مسخره شده است. بچه تازه راه افتاده است تازه حالا یه کمی ریش و سیبیل در آورده است می بینی باز ریش را مسخره کرده است یه جا را نگه داشته یه جا را ...

ای کاش کراواتم در دنیا یه نفر مسخره می کرد این دل بنده تسکین پیدا می کرد این کراواتِ عقب می گرفت این کراواتِ پشت سر پرت می کرد

رژیم سابق در یه ]محلی[- الآن شهره اسم شهر پیدا کرده و شهردار دارد - یک سگی را گرفتند و بهش کراوات وصل کردند تمام شد.  ولش کردند در رژیم سابق بود به امام حسین اکثر ایران هم کراواتی بودند

الآن نمی دانم یک نفر در دنیا به خدا این دردِ ، این غم است بابا اسلام اگر ناحق بود همون از اول ناحق بود اگر حق بود از اول حق بود. چرا این وسط وسط شلوغ می شَد ؟ عالِم زیادتر می شَد ؟ ولایت قوی تر می شَد ؟

میگیم آقا قبلا می گفتیم واجب،

نه خیرا نه کلینی ها بیخود]گفتند[؟؟ شیخ مفید ها بیخود ]گفتند[؟؟  اما ارشاد خوب ؟

این یه مصیبتی است

اما بعد از انقلاب ریشِ نگاه کن به خدا جای غصه است

بابا اگر جایزه ، به من بگو منم بتراشم دیگه مگه من از تو بی عقل ترم؟؟ اِ من مگه از شما بی سوادترم؟ شما همه چی دارید ما هیچی نداریم؟ شما شیش تا کلاس رفتی ما نرفتیم؟ چرا نرفتیم

اینست که مانده ایم معطل

خب نماز عشاء را شروع کنیم.

خدایا بنده که امیدی غیر از امام زمان ندارم. اگر امام زمان تشریف بیارند ممکن است قدرتی اعمال کند اسلام محمدی را بیارد والا امکان ندارد، فهمیدی چیه؟

یه پنج شیش روز بعد از انقلاب شد بعد از آن فاتحه اش را خواندن

خدایا ما را به وظایف ما آشنا فرما و در انجامش یاری بفرما

گرداورنده : حامد یزدی


[i] مراد غسل واجب با پول حرام است